wz

 

 

 

 

     Jméno cairn teriér je odvozeno od slova kámen. Představuje hromadu kamení či mohylu označující místo posledního odpočinku zesnulého. Předkové cairn teriéra byli používáni při lovu menších šelem, zalézajících pod kameny a mohyly. Označovali se tak obecně pracovně využívaní nízkonozí teriéři hubící hlodavce a hlídající stavení.

     Psy, které můžeme považovat za předky dnešních cairn teriérů, můžeme najít na statcích a usedlostech na západním pobřeží Skotska a na přilehlých ostrovech. Proto má cairn teriér vývojově nejblíže ke skye teriérovi a někdy byl nazývám krátkosrstým skyem. Velmi blízce je spřízněn i s west highland white teriérem.  

     Podle údajů J. Robertsona z roku 1935 se  vyskytovaly v chovech teriérů ze západního Skotska a přilehlých ostrovů (například ostrov Skye) vrhy se štěňaty zbavenými krémově až bíle (předci dnešních west highland white teriérů) a tmavě. Tmavá štěňata je možno považovat za předky cairn teriéra.

     První chovatelkou, která své pracovní teriéry předvedla na Cruftově výstavě v roce 1909, byla A. Campbellová z Adrishaigu. Chovatelka přihlásila tři psy , kteří byli uvedeni jako krátkosrstí skye teriéři. Přesto, že toto plemeno bylo vedeno jako ryze pracovní, získalo si rychle velký počet obdivovatelů. Na Cruftově výstavě v roce 1914 již bylo předvedeno více než 60 psů a fen. Neupoutalo svým zjevem, ale zcela určitě povahovými vlastnostmi, odolností proti nepřízni počasí a snadnou údržbou srsti.

     Pojmenování nového plemene se však zdálo být problémem. Dříve nebyli tito teriéři pokládáni za zvláštní formu, a proto nikdo necítil potřebu je pojmenovat. A to přesto, že Campbellové se zabývali chovem předků cairn teriérů již od roku 1875. Později se velice rychle ujalo pojmenování nového plemene jako cairn teriér. Jako svébytné plemeno cairn teriéra uznal Kennel Club v roce 1912.

I.Stuchlý-M.Císařovský - "Teriéři"


 

     

Tento server byl naposledy aktualizován dne 15. 03. 2013

WebZdarma.cz